Dokumendid

Kaupade pakendamise ja markeerimise juhend

Kaupade pakendamise ja markeerimise juhend.
1. Kaupade pakendamine.

1. 1. Kaupade transpordiks sobilik transpordipakend:
• tagab pakendi sisu puutumatuse, kaitseb kaupu väliste vigastuste eest ning ei ohusta teisi kaupu, inimeste tervist, logistikaettevõtet ega keskkonda;
• (lainepappkast, plastikkast, puitkast vm), selle kinnitustarvikud (pakkelint, nöör, pakkekile vm), pakketarvikud (nurgakaitsmed, pehmendused, täitematerjal vm) ning märgistus (klaas, kergestipurunev vm) on valitud kauba iseloomu, kaalu, kuju ja transpordi viisi arvesse võttes.

1.2. Kaupade transpordiks puudulik transpordipakend:
• pakend, mis ei kaitse selle sisu vigastuste ning sisule juurdepääsu eest ilma pakendit silmnähtavalt kahjustamata (sageli on selliseks pakendiks müügipakend).

1.2.1. Pakend loetakse transpordi jaoks puuduvaks kui:
• väline pakend ei kannata 80 cm kõrguselt diagonaalis kukkumist;
• vedelikud imbuvad nende transportimiseks mõeldud taarast välja;
• vedelike ja pulbrite transportimiseks mõeldud taaral puudub kaas või see ei ole hermeetiliselt suletud;
• taara peab olema omakorda pakitud vastupidavasse transpordipakendisse (lainepappkast, plastikkast, puitkast vms);
• pakend on kinnitatud selliselt, et kinnitus võib katkeda transpordi käigus või pakendi sisule on juurdepääs, millele ei jää pakendi või kinnituse rikkumise kohta ilmselgeid jälgi;
• kergesti purunevate esemete pakkimisel ei ole kasutatud sobilikke pakketarvikuid (nurgakaitsmed, pehmendused, täitematerjal vm);
• pakend on kauba jaoks liiga suur ning sisemise toestuse puudumise tõttu kaotab oma vormi;

1. 3. Transpordipakend peab olema valitud arvestades transporditava kauba iseloomu, kaalu, kuju ning transpordi viisi.

1. 3. 1. Transpordipakend peab tagama kauba puutumatuse normaalse kauba käsitlemise korral (k.a. paki juhuslik kukkumine kuni 80 cm kõrguselt, kui pakend ei ole varustatud õrna sisu eest hoiatava märkusega);

1. 3. 2. Transpordipakend peab olema valitud vastavalt kauba suurusele. Väikese kauba pakendamisel suurde pakendisse (väline pakend jääb
pooltühjaks) on oht, et transpordi käigus väline pakend deformeerub ning seetõttu saab kaup pakendis vigastada;

1. 2. 3. Kergesti purunevate esemete pakkimisel tuleb kasutada sobilikke pakketarvikuid (nurgakaitsmed, pehmendused, täitematerjalid);

1. 2. 4. Transpordipakend peab kannatama 5-6 sarnase pakendi raskust enda peal;

1. 2. 5. Vedelikud ning pulbrid peavad olema pakendatud nii, et pakendi hoidmisel suvalises asendis (v.a. juhul, kui pakendile on markeeritud pakendi kohustuslikku asendit tähistavad nooled) ei imbu nad pakendist välja;

1. 2. 6. Transpordipakend peab olema kinnitatud kinnitusteibi, kinnitusrihmade, pakkekile vms. selliselt, et kauba normaalsel käsitlemisel oleks välistatud pakendi sisu osaline või täielik kaotsiminek.

2. Kaupade markeerimine.

2. 1. Saadetise iga pakend peab olema varustatud markeeringuga, mis on nähtaval kohal ja piisavalt suur ning sisaldama järgmisi andmeid:

2. 1. 1. Saadetise saaja ning saatja nimi: juriidilise isiku puhul ettevõtte ärinimi või kaubamärgi nimi; füüsilise isiku korral inimese ees- ning perekonnanimi;

2. 1. 2. Saadetise saatja aadress ning saaja kättetoimetamisaadress: juriidilise või füüsilise isiku aadress, millele on võimalik kaup toimetata tööpäeviti 8:00-17:00. Korrektne aadress peab sisaldama tänava nime, maja numbrit, olemasolevat kabineti- või toa numbrit, linna nime (küla ja valla nime) ning maakonna nime;

2. 1. 3. Saadetise saaja kontaktisiku telefoninumbrit.

2. 2. Õrna pakendi sisu korral peab pakendile olema markeeritud vastavasisuline märkus („ETTEVAATLIKULT” või „KLAAS”) või tähistama selle
mõnel muul üheti arusaadaval viisil.

2. 3. Pakendile, mida võib transportida ainult ühes kindlas asendis, peab olema märgitud pakendi kohustuslikku asendit tähistavad nooled (nooled peavad näitama pakendi pealmise külje suunas).

Koostas One Step Cargo
Tallinnas, 01.06.2008

Tellimuse esitamise juhend

HEA KLIENT!

OSC soovib Teile pakkuda parimat teenindust kaupade veol. Selleks palume Teil täpselt kinni pidada järgnevast tellimuse esitamise reeglistikust:

TELLIMISE KAKS SAMMU

Esimene samm
Kulleri väljakutse
Hiljemalt kell 15:00 (sõltub piirkonnast) tuleb esitada tellimus kulleri väljakutseks* ja edastada ka andmed saadetavate kaubakoguste kohta e-mailile tellimus@osc.ee või telefonil 56600008. Info peab sisaldama saadetiste arvu ja kas on tegemist pakkidega või kaubaalustega,
*Püsitellimusega ja kaupa ise toovad kliendid kulleri väljakutset ei pea tegema.

Teine samm
Pakiveo tellimus
Vajalik ka kauba toomisel OSC terminalidesse.
Hiljemalt kell 17:30 tuleb saata elektrooniline tellimus, mis sisaldab kauba saaja nime, kontaktisiku telefoni, täpset aadressi, tööaega ning kauba täpset kogust (pakkide arv ning kaubaaluste arv ning liik). Elektroonilist tellimust ootame kas läbi OSC tellimiskeskkonna (registreeritud kliendid), OSC koduleheküljel oleva vormi, koduleheküljel asuva blanketi või vabas vormis e-maili teel.
Esitatud tellimus printige kahes eksemplaris, üks jääb kulleri allkirjaga Teile ja teine liigub koos kaubaga OSC terminali.

Kui juba esitatud tellimusele tuleb saadetisi lisaks, siis tuleb ka selle kohta saata täiendav tellimus.
Nende punktide täpsel täitmisel on võimalik OSC-l planeerida varakult vajalikke transpordivahendeid ning seeläbi toimetada klientide saadetised maksimaalselt kiiresti saajateni.

Täname Teid mõistva suhtumise eest!
OSC klienditeenindus
www.osc.ee
mob: 56600008