Laoteenused

  Laoteenused koos meie transpordiga aitavad tõsta teie kaupade logistika kvaliteeti.

  Laoteenuse ja transpordi sisseostmisel ühelt partnerilt säästate ressursse, mis kuluks muidu mitme infokanali administreerimise ning nendevahelise koostöö sujuvaks muutmise peale. Samuti väheneb probleemide lahendamise aeg, kuna peate selleks suhtlema ainult ühe kontaktiga.

  Teenuse kiire ja efektiivse toimimise tagamiseks kasutame oma enda tarkvara, mida arendatakse spetsiaalselt ettevõtte ja tema klientide huve arvestades. Lisaks sellele on seda tarkvara võimalik automaatse andmevahetuse huvides ka integreerida kliendi enda majandustarkvaraga, aidates nii kokku hoida aega, mis kuluks mitme tarkvara omavahel sünkroonis hoidmisele ja erinevatesse kohtadesse andmete sisestamisele.

  Meilt ostetud laoteenus on kvaliteetne ja paindlik, kuna seda osutavad sellel alal kogenud inimesed, kelle jaoks see on igapäevane põhitegevus. Teie saate sellega kiirema ja kvaliteetsema tellimuste väljastamise klientidele, mille tagajärjel kasvab teie ettevõtte käive. Ostes meilt ka transporditeenuse, väheneb teie keskmine tellimuse täitmise aeg, kuna komplekteeritud tellimus on võimalik kullerile kättetoimetamiseks üle anda sisuliselt koheselt ja jääb ära vajadus tellimuse vedaja lattu transportimiseks.

  Meie teenused sisaldavad endas järgmisi komponente:

  • Kaupade vastuvõtt, koguse ja kvaliteedi kontroll, raporteeriminelaoteenused-laoteenus

  • Saabunud kauba arvelevõtmine ja süsteemi sisestamine

  • Äri- ja eraklientide kaupade lühi- ja pikaajaline ladustamine

  • Komplekteerimine ja väljastamine vastavalt tellimustele

  • Automaatne andmevahetus
  • Tagastuste käsitlemine ja kontroll

  • Inventuuride tegemine

  • Erinevad lisandväärtustööd: etikettide kleepimine, kasutusjuhendite jms lisamine kaubale, kampaaniapakendamine, ümberpakendamine jne.

  Laoteenus on nagu rätsepa ülikond, mis valmistatakse kasutaja tingimuste järgi. Hinnapakkumise saamiseks, saatke meile oma päring e-posti aadressile: klient@osc.ee

  Sedasi saame valmistada hinnapakkumise, mis vastab teie nõudmistele ja sobib kui valatud.

  Kui te muud sellega ei saavuta, siis saate vähemalt oma senise laoteenuse hinna konkurentsivõimelisust testida.