Доплата за топливо

OSC on kehtestanud oma pakiveo teenusele kütuse lisatasu. Kütuse lisatasu rakendamine on vältimatu ja ajendatud kütuse hinna pidevast muutumisest. Samuti aitab see klientidele operatiivsemalt ning läbipaistvamalt kajastada teenuste hinna muutumist. Kütuse lisatasu aluseks on Circle K Eesti AS suurklientide lähtehind, mis on jälgitav lehel https://www.circlek.ee/ariklient/tooted-ja-teenused/list-price. Kütuse lisatasu arvutatakse järgmiselt: diislikütuse hinnatõusu määr % (keskmine diislikütuse jaehind veoteenuse osutamise kuul võrrelduna diislikütuse baashinnaga*) korrutatuna koefitsiendiga 0,40. Koefitsient kajastab kütusehinna muutuse arvestuslikku mõju teenuse hinnale. OSC teenusearvel on toodud koondrida kütuse lisatasu summa kohta, mis liidetakse teenusearve kogusummale.

Näide kütuse lisatasu arvutamiseks: märts 2022 oli diislikütuse keskmine jaehind 1,857 EUR ja arvestuse aluseks olev baashind on 1,500 EUR, siis diislikütuse hinnatõusu määr on 23,8%. See korrutatakse koefitsiendiga 0,40. Seega 2022 märtsi kuu rakendatav kütuselisa on 23,8% * 0,40 = 9,52%.