Fuel surcharge

OSC on kehtestanud oma pakiveo teenusele kütuse lisatasu. Kütuse lisatasu rakendamine on vältimatu ja ajendatud kütuse hinna pidevast muutumisest. Samuti aitab see klientidele operatiivsemalt ning läbipaistvamalt kajastada teenuste hinna muutumist. Kütuse lisatasu aluseks on Eesti Statoili tanklates müüdava diislikütuse jaehind. Kütuse lisatasu arvutatakse järgmiselt: diislikütuse hinnatõusu määr % (keskmine diislikütuse jaehind veoteenuse osutamise kuul võrrelduna diislikütuse baashinnaga*) korrutatuna koefitsiendiga 0,40. Koefitsient kajastab kütusehinna muutuse arvestuslikku mõju teenuse hinnale. OSC teenusearvel on toodud koondrida kütuse lisatasu summa kohta, mis liidetakse teenusearve kogusummale.

Näide kütuse lisatasu arvutamiseks: jaanuar 2011 oli diislikütuse keskmine jaehind 1,236 EUR ja arvestuse aluseks olev baashind on 0,990 EUR, siis diislikütuse hinnatõusu määr on 24,85%. See korrutatakse koefitsiendiga 0,40. Seega 2011 jaanuari kuu rakendatav kütuselisa on 24,85% * 0,40 = 9,94%.